มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ลงเรียนวิชาที่อยู่ในหมวดเดียวกัน 2 วิชา ต้องใช้ตัวเดียว

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

สอบถามครับ   ผมลงเรียนวิชาหมวดทักษะการคิด  กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะการเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม  ซึ่งในหมวด ระบุว่า (เลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต)
แต่ผมลงทะเบียนผิดรหัส และ สอบ ผ่าน ทั้ง2 วิชา ตัวแรก เกรด c+  ตัวที่ 2 เกรด A  ไม่ทราบทางมหาวิทยาลัย จะเลือกคัดให้เลยหรือผมต้องทำเรื่องอย่างไรครับ  เพื่อให้ได้ตัวเกรด A คงไว้

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามเนสxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม28 พ.ย. 2566 18:05:58
จำนวนผู้อ่าน378

คำตอบ

รายละเอียด

ในกรณีนี้ถือว่านักศึกษาสอบผ่านทั้ง 2 วิชาไม่สามารถถอนออกได้ ให้นักศึกษาตรวจสอบหลักสูตรกับทางคณะที่สังกัดว่าสามารถนำอีกวิชาไว้เป็นวิชาเลือกเสรีได้หรือไม่หากคณะที่นักศึกษาสังกัดไม่มีวิชาเลือกเสรีจะถือว่าเป็นการเรียนเกินหลักสูตรไป

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามนาฏโศพิษฐ
วันที่ตอบ29 พ.ย. 2566 14:46:04
IP Address10.3.20.47
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+