มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ขอใบรับรองสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียด

สวัสดีค่ะ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ส่วนกลาง รหัส63ค่ะ กรณีจะขอใบรับรองสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง มีปัญหาอยากสอบถามดังนี้

1.หน่วตกิตที่เทียบโอนจากมหาลัยอื่น นำมานับรวมใน109 หน่วยกิตได้ไหมคะ

2.ถ้าหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเราขาดกลุ่มภาษาไทยไป 3 หน่วยกิต เรานำหมวดวิชาเฉพาะตัวอื่น 3 หน่วยกิต มารวมแทนได้ไหมคะ

3.กลุ่มวิชาบังคับ จำเป็นที่จะต้องรหัส1-3 เท่านั้นรึป่าวคะ รหัส4มานับรวมแทนได้ไหม ถ้าสมมุติเราขาดรหัส3แค่วิชาเดียว

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามนักศxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม23 พ.ย. 2566 12:23:15
จำนวนผู้อ่าน426

คำตอบ

รายละเอียด

1.หน่วยกิตจากสถาบันอื่นมารวมในหลักสูตร แต่ไม่นำมาคิดเกรดเฉลี่ยรวมค่ะ

2.ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในหลักสูตรได้กำหนดกลุ่มวิชาภาษาไทย 6 หน่วยกิตบังคับต้องเรียน ได้แก่ วิชา THA1001 เท่านั้น มาสามารถใช้วิชาอื่นแทนได้ค่ะ

3.กลุ่มวิชาบังคับ 92  หน่วยกิต กำหนดวิชาเฉพาะที่ต้องเรียนไว้ 40 วิชาตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร

และกลุ่มวิชาเลือกอีก 12หน่วยกิต ให้เลือกเรียนวิชาใดก็ได้ ในกลุ่มวิชาที่สนใจ หรือคละกลุ่มได้ ซึ่งไม่ได้ระบุรหัสวิชาไว้ค่ะ ทั้งนี้หาก นศ. ไม่เข้าใจการลงทะเบียนวิชาในหลักสูตร แนะนำให้ขอคำปรึกษาที่คณะนิติศาสตร์ โดยตรงค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามพัชราภรณ์
วันที่ตอบ24 พ.ย. 2566 13:44:02
IP Address10.3.20.47
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+