มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การเพิ่มรายวิชา

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

เทอม2 ถ้าเรายังลงทะเบียนเรียนไม่ครบ 22 หน่วยกิต สามารถเพิ่มวิชาเรียนอย่างเดียวได้มั้ยคะ หรือต้องถอนเพื่อสลับรายวิชาคะ 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามมนทิxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม17 พ.ย. 2566 12:32:32
จำนวนผู้อ่าน510

คำตอบ

รายละเอียด

ได้ครับ ในแต่ละภาคการศึกษา จะมีช่วงบอกเลิก บอกเพิ่มกระบวนวิชา  สำหรับให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนผิดวิชาหรือลงทะเบียนไม่ครบตามเกณฑ์ที่ลงได้

- สิ่งที่สามารถทำได้

  1. สับเปลี่ยนวิชา

  2. บอกเพิ่มวิชา

    *รวมแล้วไม่เกิน 22 หน่วยกิต

- สิ่งที่ทำไม่ได้

   1. บอกเลิกวิชาอย่างเดียว

    2. จำนวนหน่วยกิตที่บอกเลิกต้องไม่มากกว่าที่บอกเพิ่ม

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ18 พ.ย. 2566 09:01:49
IP Address10.6.6.218
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+