มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : จำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนได้ในภาคฤดูร้อน

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

การลงทะเบียนในภาคฤดูร้อนนั้น ต้องลงทะเบียนอย่างน้อยกี่หน่วยกิต และอนุญาตให้ลงอย่างมากไม่เกินกี่หน่วยกิตครับ ?

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามศรัณยู
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม2 พ.ย. 2566 17:50:30
จำนวนผู้อ่าน427

คำตอบ

รายละเอียด

-นักศึกษารหัส 60 เป็นต้นไปสามารถลงทะเบียนในภาคฤดูร้อนได้ 9 หน่วยกิต

-นักศึกษารหัสก่อน60 สามารถลงได้อย่างน้อย 9 หน่วยกิตไม่เกิน 15 หน่วยกิต

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามนาฏโศพิษฐ
วันที่ตอบ3 พ.ย. 2566 11:36:21
IP Address10.3.20.47
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+