มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : เอกสารที่ใช้ในการเทียบโอน

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

จบปวส.สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล อยากทราบว่าถ้าจะเทียบโอนมาคณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ต้องใช้คำอธิบายรายวิชาหรือไม่ 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามกฤษณา
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม1 พ.ย. 2566 13:28:49
จำนวนผู้อ่าน470

คำตอบ

รายละเอียด

- เอกสารที่ใช้ในการสมัครกรณีเทียบโอนหน่วยกิต มีดังนี้

  1. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 4 ฉบับ

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

  3. ใบรับรองแพทย์

  4. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว  จำนวน 1 รูป

 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศรัญญา
วันที่ตอบ1 พ.ย. 2566 15:16:39
IP Address10.3.20.181
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+