มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : วิชาเลือก

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

-เราสามารถเลือกวิชาเอกเลือกที่เกรดดีสุด 6 วิชา ได้ไหมครับ ตอนตรวจสอบหลักสูตรขอจบ ถ้าลงไปมากกว่าเกณฑ์

(เนื่องจากอยากรีเกรด แต่วิชาที่ได้ d ไม่เปิดสอน)

-แล้วถาได้วิชา ที่ได้d จะขึ้นในทรานสคลิปไหมครับ หรือขึ้นเฉพาะวิชาที่อยู่ในใบรวจสอบหลักสูตรที่เรายื่น.

  

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามเฟ
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม28 ต.ค. 2566 16:58:46
จำนวนผู้อ่าน427

คำตอบ

รายละเอียด

- ทุกวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านจะแสดงข้อมูลในใบแสดงผลการเรียนแบบสำเร็จการศึกษา และนำไปคิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด เฉพาะวิชาที่นักศึกษาทำการรีเกรดลงซ้ำวิชาที่ได้เกรด D+ หรือ D จะเลือกครั้งที่ได้เกรดที่ดีที่สุดเพียงเกรดเดียวมาคิดคะแนนเฉลี่ยสะสม ค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศรัญญา
วันที่ตอบ30 ต.ค. 2566 13:43:14
IP Address10.3.20.181
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+