มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : สมัครเรียนใหม่

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

กรณีที่เราสมัครเรียนใหม่แบบเทียบโอน 2 มหาวิทยาลัย และลงทะเบียนขอจบในเทอมนั้นด้วย

1.เราสามารถลงทะเบียนเรียนได้มากที่สุด 30 หน่วยกิตเหมือนเทอมที่ขอกาจบได้หรือไม่ หากไม่ได้สามารถลงทะเบียนเรียนได้มากที่สุดกี่หน่วยกิต

2.ในวันที่สมัครเรียนหากผลการเรียนจากมหาวิทยาลัยเดิม(มร.)ยังออกไม่หมด เราสามารถเทียบโอนย้อนหลังได้ไหม 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามนภัสสร
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม26 ต.ค. 2566 18:27:20
จำนวนผู้อ่าน478

คำตอบ

รายละเอียด

- 1.  จะต้องชำระค่าสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่และค่าเทียบโอนทั้งหมด ณ วันสมัครและทำการกาขอจบในการลงทะเบียนเรียน จึงจะขอลงทะเบียนเรียนได้ 30 หน่วยกิตกรณีขอจบการศึกษา ค่ะ

  2.  กรณีผลสอบประกาศยังไม่ครบทุกกระบวนวิชา ให้แจ้งขอใช้สิทธิเทียบโอนไว้ก่อนพร้อมชำระค่าเทียบโอนไว้ 100 บาท เมื่อผลสอบประกาศครบทุกวิชาแล้วให้ขอทรานสคริปท์แบบไม่จบการศึกษา ติดต่อทำเรื่องเที่ยบโอบภายหลังได้ทีฝ่ายทะเบียนคณะที่สังกัด ค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศรัญญา
วันที่ตอบ27 ต.ค. 2566 11:32:00
IP Address10.3.20.181
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+