มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : นักศึกษาส่วนกลาง ลาออกสมัครใหม่เทียบโอนจาก 2 มหาวิทยาลัย และขอจบในเทอมเดียวกัน

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

1.สามารถลงทะเบียนเรียนได้มากที่สุดกี่หน่วยกิต

2.หากลงทะเบียนเรียนแล้วเราสามารถบอกเลิก-บอกเพิ่มได้ไหม

3.หลักฐานที่ใช้ในการเทียบโอนของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย มีอะไรบ้าง

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามบี๋
e-mailNaphatson1906@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม25 ต.ค. 2566 18:29:11
จำนวนผู้อ่าน445

คำตอบ

รายละเอียด-1. ลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในภาคปกติ (1,2) 2. ได้ ค่ะ ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ในแต่ละภาคการศึกษา 3. หลักฐานที่ใช้สมัครและเทียบโอน กรณีหมดสถานภาพจากม.รามฯ มีดังนี้ 3.1 สำเนาวุฒิฯ การศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากต่างสถาบัน 3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3.3 รูปถ่ายขนาด 2 นิ่้ว 1 รูป 3.4 ใบรับรองแพทย์ 3.5 ใบแสดงผลการเรียนแบบไม่จบจากม.รามฯ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศรัญญา
วันที่ตอบ26 ต.ค. 2566 14:43:07
IP Address202.41.160.62
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+