มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : เทียบโอนหน่วยกิต

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

เรียนไปแล้ว 1 เทอมสามารถเทียบโอนหน่วยกิตย้อนหลังได้ไหมครับ

เทียบโอนหน่วยกิตแบบไม่จบจากสถาบันอื่น

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามแม็ก
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม25 ต.ค. 2566 09:52:41
จำนวนผู้อ่าน543

คำตอบ

รายละเอียด

ถ้าหากตอนสมัครเรียนไม่ได้ใช้สิทธิ์เทียบโอน ต่อมาประสงค์จะเปลี่ยนเป็นเทียบโอนหน่วยกิตก็สามารถทำได้ครับ โดยการไปยื่นคำร้องขอปรับฐานข้อมูลที่ ฝ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา อาคาร สวป. ชั้น 3 ในวันเวลาราชการ
     เอกสารที่ใช้
      - ใช้ทรานสคริปต์และคำอธิบายรายวิชา ทั้งนี้ ต้องพ้นสภาพจากสถาบันเดิมก่อน (ลาออก/หมดสถานภาพ) จึงจะเทียบโอนเกรดมาได้

    ค่าธรรมเนียม
   -  ค่าปรับฐานข้อมูลเป็นเทียบโอนหน่วยกิต 500 บาท
  -   ค่าเปิดฐานข้อมูลการเทียบโอน 100 บาท 

หลังยื่นเรื่องปรับฐานฯ ให้ไปติดต่อคณะเพื่อตรวจสอบวิชาที่เทียบโอนได้ และค่าเทียบโอนส่วนที่เหลือ (หน่วยกิตละ 100 บาท)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 023108615

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ25 ต.ค. 2566 09:57:26
IP Address10.3.20.144




หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+