มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การเทียบโอนหน่วยกิต

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

ขอเรียนสอบถาม ปัจจุบันดิฉันเรียนจบปริญญาตรีหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรัฐ ในประเทศไทย และจบปริญญาโทจากโครงการทวิปริญญาโทรัฐประศาสนศาตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งได้รับปริญญาทั้งสองหลักสูตร แต่มีความสนใจจะเรียนปริญญาตรีใบที่สอง คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หรือคณะบริหารธุรกิจ ม.รามคำเเหง อีกใบหนึ่ง จึงมีข้อสงสัย ดังต่อไปนี้ 

1.ดิฉันสามารถเทียบโอนจาก ป.ตรี ใบเเรก (คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต่างมหาลัย) มาเรียนคณะรัฐประศาสสนศาสตร์ หรือคณะบริหารธุรกิจ ได้หรือไม่ หากเทียบโอนได้ จะโอนได้ประมาณกี่หน่วยกิตจากหน่วยกิตทั้งหมด 

2. ดิฉันสามารถเทียบโอนจาก ป.โท (รัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง) มาเรียนคณะรัฐประศาสสนศาสตร์ หรือคณะบริหารธุรกิจ ได้หรือไม่ หากเทียบโอนได้ จะโอนได้ประมาณกี่หน่วยกิตจากหน่วยกิตทั้งหมด

3.ค่าใช้จ่ายในการเทียบโอนประมาณเท่าไหร่คะ เเละมีขั้นตอนการเทียบโอนอย่างไร ต้องทำเรื่องเทียบโอนพร้อมกับการสมัครเข้าเรียนเป็นนักศึกษาของ ม.รามคำเเหง เลยหรือไม่

4.ดิฉันสามารถเข้าเรียนทาง Internet ได้หรือไม่ หรือเลือกเป็นการเรียนภาคพิเศษ (เฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์ได้หรือไม่) หากไม่เข้าห้องเรียน สามารถที่จะไปเข้าสอบเลยได้หรือไม่ (เนื่องจากทำงานประจำ รับราชการอยู่ค่ะ)

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามธนวรรณ
e-mailthanawan.sittikai@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม13 ต.ค. 2566 17:59:44
จำนวนผู้อ่าน760

คำตอบ

รายละเอียด

1. ได้ครับ  
2. ได้ครับ 

     ทั้งนี้ คณะรัฐศาสตร์เทียบโอนได้เท่ากันทั้งป.ตรีและป.โท ส่วนคณะบริหารธุรกิจ หากเป็นปริญญาที่จบด้านบริหารธุรกิจ จะเทียบโอนได้มากกว่าปริญญาด้านอื่นๆ
ส่วนจะเทียบโอนได้กี่หน่วยกิตนั้น ต้องดูจากหลักเกณฑ์การเทียบโอนของแต่ละคณะและตามปีการศึกษาที่สมัครเรียนด้วยครับ
เบื้องต้น สามารถดูหลักเกณฑ์การเทียบโอนได้จากท้ายหลักสูตรของแต่ละคณะ  https://www.ru.ac.th/th/index.php/ArticleStudyplan/index?qa=18&tag=

3. - ค่าเทียบโอนวุฒิฯที่จบจากสถาบันอื่น หน่วยกิตละ 100 บาท
   - ค่าเทียบโอนวุฒิฯ ที่จบจากม.ราม หน่วยกิตละ 50 บาท
สามารถสมัครเรียนโดยใช้สิทธิ์เทียบโอนได้ทั้งทางอินเทอร์เน็ตและด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย (แนะนำช่องทางทารสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย เพราะจะทราบผลการเทียบโอนทั้งหมดภายในวันสมัคร)

4. คณะรัฐศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) ไม่บังคับเข้าชั้นเรียน) นักศึกษาสามารถดู ถ่ายทอดการเรียนการสอนจากห้องเรียน (Cyber Classroom) (บางวิชา) ได้จาก http://cyberclassroom.ru.ac.th/  และ วีดีโอคำบรรยายย้อนหลัง (Course On Demand) ได้จาก https://m-learning.ru.ac.th/  และเข้าสอบตามวันเวลาที่ระบุในตาราวสอบรายบุคคล  ส่วนภาคพิเศษต้องเข้าเรียนทุกคาบ

 

ภาคปกติ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 023108615, 023108623, 023108624

ภาคพิเศษ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จที่ 023108000 ต่อคณะที่สนใจสมัครเรียน

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ16 ต.ค. 2566 10:16:56
IP Address10.3.20.144
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+