มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : เทียบโอนหน่วยกิต แต่บางวิชายังสอบไม่ผ่าน

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

ขออนุญาตสอบถามค่ะ เคยสมัคร pre-degree เมื่อภาค 1/65 ค่ะ พอภาค 1/66 ได้นำวุฒิ ม.6 ไปเทียบโอนหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัย แต่ตอนนั้นที่ไปยังไม่สามารถเทียบโอนได้เพราะยังมีวิชาที่สอบไม่ผ่านและวิชาที่เกรดยังไม่ออก ปัจจุบันได้ลงทะเบียนเรียน มีรหัสและบัตรนศ.ปี 66 แล้ว ในกรณีนี้

1)วิชาที่ยังสอบไม่ผ่าน สามารถลงเรียนใหม่ในรหัส 65 เพื่อให้สอบผ่านได้อยู่ไหมคะ เพราะวันนั้นที่จะไปทำเรื่องเทียบโอน ได้เขียนใบลาออกไปแล้ว แต่เช็คในเว็บ ยังไม่มีชื่ออนุมัติลาออก (หนังสือรับรองการลาออกยังอยู่กับตัวค่ะ)

2)วิชาที่ลงทะเบียนไปในภาค 1/66 ถ้าไปสอบแล้วเกรดออกแล้ว จะมีผลตอนกรอกคะแนนไหมคะ เพราะมีชื่ออยู่ทั้งในรหัส 65 และรหัส 66 ค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามนักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม12 ต.ค. 2566 22:16:00
จำนวนผู้อ่าน403

คำตอบ

รายละเอียด

1. ไม่สามารถทำได้ครับ เพราะนักศึกษาได้ทำการสมัครเรียนใหม่ภาค 1/66  ซึ่งรหัสเดิมสามารถลงทะเบียนถึงภาคซ่อม 2,s/65 (หมดช่วงสอบไปแล้ว)
2. เกรดออกตามปกติในรหัส 66 ครับ  ให้นักศึกษานำทรานสคริปต์ของรหัสเดิม ไปติดต่อคณะเพื่อทำเรื่องคำนวณวิชาที่เทียบโอนได้ และค่าเทียบโอนส่วนที่เหลือครับ ส่วนเรื่องรายชื่อลาออก คาดว่าอยู่ในช่วงบันทึกข้อมูลเข้าระบบครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ16 ต.ค. 2566 08:51:05
IP Address10.3.20.144
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+