มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การเทียบโอน

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

1. ถ้าเราจะลงทะเบียนเรียนในวิชาที่เราจะเทียบโอนมา  แต่เราเพิ่งมารู้ผลทีหลังว่าวิชาที่เราจะเทียบโอนมาผ่านแล้ว     (ระหว่างที่ไปลงทะเบียนก็รอผลสอบเทอมก่อนออกถึงจะไปเทียบโอนได้) ในเทอมถัดไปที่เราลงทะเบียนไปก่อน การเทียบโอน แล้ววิชาที่ลงไว้ไม่ไปสอบ ระบบจะยึดเกรดของวิชาที่เราเทียบโอนมาไหมคะ(ที่เรารอและรู้ทีหลังลงทะเบียนว่าผ่านแต่ดันไปลงทะเบียนเทอมถัดไป) ถ้าสมมติว่าเทอมถัดไปเราลงวิชาเดียวกันกับที่โอน  แต่ไม่ไปสอบ  ระบบจะยึดเกรดในส่วนไหนคะ 

2. เราสามารถลงทะเบียนเรียนในวิชาเดียวกัน  กับที่คิดว่าจะเทียบโอนมาได้ไหมคะคือเราลงไว้เฉยๆกันไว้แต่ไม่ได้ไปสอบเพราะไม่รู้จะลงอะไรแล้วค่ะ   แต่คือจะต้องเทียบโอนมา  เพราะเก็บครบหลักสูตรแล้วแต่จะย้ายรหัสการศึกษาเลยต้องเทียบโอนมาค่ะ เพื่อให้เทอมนั้นที่ลงทะเบียนเรียนนศศ.ใหม่ มีอย่างน้อยเก้าหน่วยกิต 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามวาสนา
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม4 ต.ค. 2566 23:44:04
จำนวนผู้อ่าน568

คำตอบ

รายละเอียด

1 กรณีนี้ ยึดเกรดที่เทียบโอนมาครับ

2. สามารถทำได้ครับ ทั้งนี้ หากเป็นสมัครเรียนโดยใช้สิทธิ์เทียบโอนเกรดจากรหัสเดิม (ไม่จบ)  ในเทอมแรกของการสมัครใหม่ต้องลงทะเบียรเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และต้องสอบให้ผ่านในรหัสใหม่ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จึงจะแจ้งจบการศึกษาได้ (ไม่สามารถเทียบโอนและแจ้งจบได้ทันทีต้องมีการสอบผ่านในรหัสใหม่ด้วย) และวิชาที่นักศึกษาสอบผ่านจากรหัสเดิม อาจจะเทียบโอนมาไม่ได้ทั้งหมด ต้อวดูหลักเกณฑ์การเทียบโอนของหลักสูตรปัจตุบันด้วย

แนะนำให้นำทรานสคริปต์ หรือสำเนาวุฒิการศึกษาไปติดต่อคณะ เพื่อตรวจสอบผลการเทียบโอนและวิชาที่ต้องเรียนเพิ่มเติมครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ5 ต.ค. 2566 10:57:43
IP Address10.6.12.210
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+