มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ลาออก

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

1. คือหนูจะลาออก ลาออกทางไหนได้บ้างคะ

2.แล้วถ้าลาออกจากการเป็นนักศึกษาที่ม.รามแล้ว บัตรนักศึกษาที่เชื่อมกับบัตรatmของไทยพาณิชช์ยังใช้ธุรกรรมทางการเงินได้อยู่ไหมคะ

3.แล้วถ้ามีโอกาสได้กลับมาสมัครเรียนใหม่อีกเลขประจำตัวนักศึกษาเปลี่ยนด้วยไหม

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามภัทราวดี
e-mailkongmuang549@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม1 ต.ค. 2566 16:48:18
จำนวนผู้อ่าน473

คำตอบ

รายละเอียด

- 1. ดำเนินการยื่นขอลาออก ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ คือ         

                    1.1 ดำเนินการยื่นเรื่องขอลาออกได้ด้วยตนเอง ที่ ฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา อาคาร สวป.  ชั้น 2

ม.รามฯ 1 หัวหมาก 

                    1.2 ยื่นเรื่องขอลาออกผ่านทางไปรษณีย์ โดยเข้าไปดาวน์โหลดแบบคำร้องขอลาออกจากการเป็น

นักศึกษาที่ http://www.regis.ru.ac.th/document/Form60/FM14-6.pdf  กรอกข้อมูลในคำร้องให้ครบถ้วน

พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเซ็นชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง

ส่งมาที่ ฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา อาคาร สวป. ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ

กรุงเทพฯ 10240

                  1.3 ยื่นเรื่องขอลาออกผ่านทาง e-mail โดยเข้าไปดาวน์โหลดแบบคำร้องขอลาออก ที่

http://www.regis.ru.ac.th/document/Form60/FM14-6.pdf กรอกข้อมูลในคำร้องให้ครบถ้วน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเซ็นชื่อ และรับรองสำเนาถูกต้อง สแกนหรือถ่ายรูปส่งมาที่ e-mail:aobregis02@gmail.com

    2.  ใช้ติดต่อทำธุรกรรมกับทางธนาคารได้อยู๋ ค่ะ

    3.  ถ้าสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่จะได้รับรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่ ค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศรัญญา
วันที่ตอบ4 ต.ค. 2566 13:26:54
IP Address10.3.20.32
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+