มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ข้อสงสัยและขอข้อเสนอแนะในเรื่องการเรียน

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นนักศึกษาระดับชั้นพรีดรีกรีค่ะ (มัธยมศึกษาปีที่ 4) ลงทะเบียนสอบในส่วนกลางค่ะ

1.จากกการเรียนเทอมที่ผ่านมารู้สึกว่าเรียนไม่ทันค่ะดังนั้นสามารถถอดถอน ดรอปเรียน (เฉพาะวิชา)หรือควรปล่อยให้ติดเอฟแล้วค่อยแก้ในเทอมถัดไปคะ

1.1หากถอดถอนวิชาเรียนได้มีวิธีการดำเนินการอย่างไร

1.2สามารถดรอปเรียนเฉพาะวิชาได้หรือไม่

1.3หากการปล่อยให้ติดเอฟเป็นหนทางที่ดีที่สุด มีวิธีการแก้เอฟอย่างไรและมีผลต่อเกรดที่จะได้ภายหลังการแก้เอฟไหมคะ

2.อยากทราบว่าสามารถดูตารางสอบและสถานที่สอบได้ที่ใด

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามธนัญญา
e-mails38058@siya.ac.th
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม24 ก.ย. 2566 12:48:23
จำนวนผู้อ่าน565

คำตอบ

รายละเอียด

1. ไม่สามารถถอนรายวิชาออกได้ค่ะ แต่สามารถไม่เข้าสอบได้ และนำวิชานั้นไปลงทะเบียนเรียนสอบซ่อม หรือลงทะเบียนเรียนใหม่ในเทอมถัดไปค่ะ

1.1 ถอนวิชาออกอย่างเดียวไม่ได้ค่ะ แต่สามารถทำเรื่องสับเปลี่ยนวิชาที่ลงทะเบียนเรียน หรือเพิ่มวิชาเรียนได้เท่านั้น

1.2 หากไม่ประสงค์จะเข้าเรียนวิชาใด สามารถหยุดเรียนวิชานั้นไปก่อนได้เลยค่ะ เมื่อพร้อมแล้วจึงนำวิชานั้นมาลงทะเบียนเรียนใหม่ได้

1.3 สามารถนำวิชาที่ไม่ได้เข้ามาลงทะเบียนสอบซ่อมได้ โดยไม่มีผลต่อเกรด หากสอบผ่านได้เกรดใดก็จะคิดเกรดตามที่สอบได้ค่ะ 

2. ตารางสอบรายบุคคล สามารถตรวจสอบได้ในระบบ e-service ซึ่งจะประกาศก่อนการสอบ 1 สัปดาห์ค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามพัชราภรณ์
วันที่ตอบ25 ก.ย. 2566 10:54:22
IP Address10.3.20.41
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+