มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ลาออก

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

นักศึกษาส่วนภูมิภาค หากต้องการลาออก สามารถดำเนินเรื่องอย่างไรได้บ้างคะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถาม
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม11 ก.ย. 2566 03:10:12
จำนวนผู้อ่าน513

คำตอบ

รายละเอียด

นศ.สามารถลาออกได้ 3 ช่องทาง คือ การลาออกด้วยตนเอง, ทางไปรษณีย์ และทาง E-mail

1. ดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์ม www.regis.ru.ac.th

2. แนบสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาที่ต้องการลาออก และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3. ส่งให้ทางมหาวิทยาลัย (เลือก 1 ช่องทาง) ดังนี้

     3.1 ด้วยตนเอง ดำเนินการที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) อาคาร สวป. ชั้น 2

     3.2 ทางไปรษณีย์ ใส่ซอง ส่งไปรษณีย์ วงเล็บมุมซองว่า "ลาออกจากการเป็นนักศึกษา" และจ่าหน้าซองถึง หัวหน้าฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

          282 อาคาร สวป. ชั้น 2 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240

     3.3 ทาง E-mail Scan เอกสารทั้งหมดให้ชัดเจน และส่งมาที่ อีเมล์ aobregis02@gmail.com

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามChanidapha
วันที่ตอบ11 ก.ย. 2566 11:04:35
IP Address10.3.20.47
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+