มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : เก็บหน่วยกิตครบแล้วต้องทำอย่างไรต่อ

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

เก็บหน่วยกิตครบแล้วต้องทำอย่างไรต่อ

-ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

-ต้องเตรียมรูปถ่ายขนาดเท่าไหร่ 

-ต้องเตรียมค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง เท่าไหร่

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามพรพรรณ
e-mailNan10272542@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม1 ก.ค. 2566 07:34:29
จำนวนผู้อ่าน507

คำตอบ

รายละเอียด- เรียนจบครบหลักสูตร ติดต่อยื่นคำร้องแจ้งจบการศึกษาได้ที่ ฝ่ายทะเบียนคณะที่สังกัด เอกสารที่ใช้มี ใบเสร็จลงทะเบียนเรียน 2 ภาคสุดท้าย และใบเช็คเกรด 1 ฉ. ยื่นขอได้ที่ หน่วยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ อาคารกงไกรลาศ ชั้น 1 กรณีขอใบรับรองจบการศึกษา ใช้รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว (การแต่งกายตามหลักเกณฑ์ของแต่ละคณะ) ดังนั้น ให้สอบถามกับทางคณะอีกครั้งเกี่ยวกับหลักฐานการแจ้งจบการศึกษา ค่ะ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศรัญญา
วันที่ตอบ3 ก.ค. 2566 10:17:38
IP Address10.3.20.32
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+