มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

ลงทะเบียนเรียนครบเกรดออกหมดทุกตัวแล้ว แต่มีตัวที่รีเกรดหลายรอบ(วิชาเดิมที่เคยลง) ระบบจะเลือกคิดเกรดที่ได้เยอะสุดใช่ไหมคะ?

เกรดใบจบจะคิดเป็น129หน่วยกิตไม่เกินนี้ใช่ไหมคะ?

ปล.เคยขอทรานสคริปแบบไม่จบเกรดออกรวมตัวที่เคยลงทั้งหมดตลอดการลงทะเบียนเรียน

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามสายรุ้ง
e-mailrung.thanyarut@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม1 มิ.ย. 2566 16:57:38
จำนวนผู้อ่าน210

คำตอบ

รายละเอียด

- กรณีที่มีวิชารีเกรดให้นำเกรดที่ดีที่สุดเพียงเกรดเดียวไปคิดเกรดเฉลี่ยรวม

- ใบเช็คเกรดและทรานสคริปต์แบบไม่จบ จะแสดงผลการสอบทุกวิชาที่ลงทะเบียนตั้งแต่ภาคแรกที่สมัครจนถึงภาคเรียนปัจจุบัน กรณีมีวิชารีเกรดก็จะแสดงผลสอบทุครั้งที่ลงทะเบียนวิชานั้น แต่ในทรานสคริปต์แบบจบ จะแสดงเฉพาะวิชาที่สอบผ่าน กรณีมีวิชารีเกรดจะแสดงเกรดที่ดีที่สุดเพียงเกรดเดียว

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ2 มิ.ย. 2566 10:44:18
IP Address10.3.20.118
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+