มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ลงหน่วยกิตเกิน

หมวดหมู่คำถามหลักสูตร
รายละเอียด

1.ถ้าลงหน่วยกิตเกินหลักสูตร แต่ตัวที่ลงเกินสอบไม่ผ่าน จะสามารถกาขอจบได้เลยมั้ย 2.ตัวที่ลงเกินจะถูกนำมาคิดเกรดมั้ย

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามอ้ายหลิน
e-mailMildpimmada26@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม28 พ.ค. 2566 20:13:30
จำนวนผู้อ่าน269

คำตอบ

รายละเอียด

1. กาขอจบได้ ค่ะ

2. วิชาที่ลงทะเบียนเรียนเกินหลักสูตรที่สอบผ่านจะนำไปคิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด แต่วิชาที่ลงทะเบียนเรียนเกินหลักสูตรที่สอบไม่ผ่านจะไม่นำไปคิดคะแนนเฉลี่ยสะสม ค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศรัญญา
วันที่ตอบ29 พ.ค. 2566 14:41:06
IP Address10.3.20.32
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+