มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : สมัครเรียนใหม่แบบไม่โอนหน่วยกิตได้มั้ยคะ

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

หนูเป็นนิสิตปี62แต่ไม่ลงทะเบียนมา2ปีแล้วค่ะหนูพ้นสภาพนิสิตยังคะ

ถ้าพ้นสภาพนิสิตแล้วสมัครเรียนใหม่แบบไม่โอนหน่วยกิตรายวิชาเดิมได้มั้ยคะ

หนูยังมีโอกาสได้เกียรตินิยมมั้ยคะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามกัญญารัตน์
e-mailKanyarat1392546@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม24 พ.ค. 2566 21:59:21
จำนวนผู้อ่าน304

คำตอบ

รายละเอียด

- หากขาดการลงทะเบียนเรียนติดต่อกันเกิน 2 ภาคปกติ ถือว่าหมดสถานภาพแล้วครับ
- สมัครใหม่โดยใช้สิทธิ์เทียบโอนก็ได้ หรือไม่เทียบโอนก็ได้ ครับ
- หากสมัครใหม่โดยไม่ใช้สิทธิ์เทียบโอน จะมีสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยม ครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ25 พ.ค. 2566 08:01:27
IP Address10.6.11.123
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+