มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ขอดูคำอธิบายรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไปz หลักสูตร 66 ได้ที่ไหนคะ

หมวดหมู่คำถามหลักสูตร
รายละเอียด

เป็นนักศึกษาลาออกจากมหาวิทยาลัยอื่น เรียนสะสมมาแล้ว 150 หน่วยกิต แต่ไม่มีวุฒิอนุปริญญา

1. ต้องการเทียบโอนเข้าคณะนิติศาสตร์ ราม จะเทียบโอนได้แค่บางวิชาที่เนื้อหาใกล้เคียงกันใช่ไหมคะ  หรือขอเทียบโอนวิชาศึกษาทั่วไปให้ทั้ง 30 หน่วยกิตเลย

2. ถ้าเทียบโอนได้บางวิชา ต้องใช้คำอธิบายรายวิชาที่ม.เก่า เปรียบเทียบกับม.ราม อยากทราบว่าของม.รามดูคำอธิบายรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (RAM) หลักสูตร 66 ได้ที่ไหนคะ

เนื่องจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีการปรับหลักสูตรใหม่ตั้งแต่ปี 65 จึงหาคำอธิบายรายวิชาไม่เจอค่ะ เจอแต่ของหลักสูตรเก่าค่ะ

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามณัชชxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม21 พ.ค. 2566 14:17:35
จำนวนผู้อ่าน772

คำตอบ

รายละเอียด

1. กรณีเทียบโอนแบบไม่จบการศึกษาจากสถาบันอื่น ทางคณะจะตรวจสอบวิชาที่เทียบโอนได้จากทรานสคริปต์และคำอธิบายรายวิชาของวิชาที่เกรด C หรือ 2.00 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ต้องมีเนื้อหาตรงกันประมาณ 70% เป็นต้นไป
2. คำอธิบายรายวิชาสามารถขอได้ที่คณะที่จะสมัครเรียนครับ ทั้งนี้ ทางคณะจะเป็นผู้ตรวจสอบและชี้แจงผลการเทียบโอนครับ ผู้สมัครไม่ต้องเทียบรายวิชาเองครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ24 พ.ค. 2566 09:52:15
IP Address10.3.20.47
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+