มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ถ้าเป็นนักศึกษาอยู่แล้วต้องต้องลงทะเบียน หรือว่าทำยังไงต่อหรอ ที่จะเรียนเถอมนั้น

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

?

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามพี
e-mailrovergame497@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม16 พ.ค. 2566 02:38:45
จำนวนผู้อ่าน309

คำตอบ

รายละเอียด

ผู้ที่สมัครและมีสถานะเป็นนักศึกษาแล้ว และต้องกาลงทะเบียนเรียนเทอมถัดไป ให้ดำเนินการดังนี้
1. ติดตามปฏิทินการศึกษา เพื่อให้ทราบกำหนดการต่างๆในเทอมถัดไป เช่น วันลงทะเบียนเรียน วันบรรยาย  วันสอบ เป็นต้น
    ปฏิทินส่วนกลาง     http://www.regis.ru.ac.th/index.php/studentschedule/central_cal
   ปฏิทินส่วนภูมิภาค   http://www.regis.ru.ac.th/index.php/studentschedule/province_cal
2. ศึกษาโครงสร้างหลักสูตร (ตามปีการศึกษาที่สมัครเรียน)  เพื่อตรวจสอบและเลือกวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนในเทอมนั้นๆ
   ส่วนกลาง   https://www.ru.ac.th/th/index.php/ArticleStudyplan/index?qa=18&tag=
   ส่วนภูมิภาค   http://www.regis.ru.ac.th/index.php/curriculum/2014-02-19-06-53-52
3. ตรวจวันเวลาเรียน วันเวลาสอบ
   ส่วนกลาง ตรวจสอบจาก  "ตารางม.ร.30"    http://www.regis.ru.ac.th/index.php/schedule/mr30_central
   ส่วนภูมิภาค ตรวจสอบจาก "คู่มือลงทะเบียนเรียน"   http://www.regis.ru.ac.th/index.php/schedule/province_scheduel
4. ลงทะเบียนทางช่องทางต่างๆ ตามวันเวลาที่กำหนดไว้ในปฏทินการศึกษา
    4.1 ทางอินเทอร์เน็ต https://iregis2.ru.ac.th (เลือกหัวข้อ ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค ตามที่นักศึกษาสังกัด)
    4.2 ทางไปรษณีย์
    4.3 ทางแอปพลิเคชัน 
         ส่วนกลาง ลงผ่านแอป RU Regis
         ส่วนภูมิภาค ลงผ่านแอป RU Region
5. เข้าสอบตามวันเวลา สถานที่ที่ระบุไว้ในตารา'สอบรายบุคคล ซึ่งจะประกาศก่อนสอบ 1 อาทิตย์ทุกเทอม ผ่านระบบ e-service
    https://beta-e-service.ru.ac.th

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ20 พ.ค. 2566 08:10:09
IP Address10.6.11.123
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+