มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : สมัครเป็นนักศึกษาปกติจากพรีดีกรีแบบออนไลน์

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

1.ถ้าจะลาออกออนไลน์แบบใช้สิทธิ์เทียบโอนจากพรีดีกรีต้องขอทรานสคริปด้วยไหมคะ(ถ้าต้องขอ ขอทราสคริปออนไลน์ยังไงคะ)

2.ลาออกออนไลน์ต้องรอยืนยันก่อนแล้วค่อยสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ไหมคะ หรือลาออกแล้วสมัครใหม่ได้เลยคะ

3.ถ้าสมัครออนไลน์แบบเทียบโอนหน่วยกิต แต่มีสอบซ่อมและs/65อยู่จะใช้สิทธิ์เทียบโอนภายหลังได้ไหมคะแล้วต้องจ่าย100บาทด้วยไหมคะแบบออนไลน์

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามแพงบุญญา
e-mailpangbooy333@gmai.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม6 พ.ค. 2566 01:52:37
จำนวนผู้อ่าน310

คำตอบ

รายละเอียด

1. -  ถ้าจะสมัครแบบเทียบโอนหน่วยกิตจากพรีดีกรี ต้องใช้ทรานสคริปต์เป็นเอกสารในการสมัครด้วยครับ 

    - ณ ปัจจุบันระบบการขอเอกสารทางออนไลน์ปิดปรับปรุงอยู่ครับ ต้องขอทางไปรษณีย์ครับ  http://www.regis.ru.ac.th/document/Form/20220214_TR_Not_Form.pdf  ทั้งนี้ ถ้าสม้ครเรียนทางออนไลน์ อนุโลมให้แคปภาพเกรดจาก e-service อัปโหลด้ข้าระบบรับสม้ครได้ครับ ส่วนทรานสคริปต์ฉบับจริงใช้ยื่นกับทางคณะอีกครั้งหลังเปิดเทอม (เพื่อตรวจสอบและคำนวณค่าเทียบโอนส่วนที่เหลือ)

2. ยื่นเรื่องลาออกแล้วสมัครได้เลยครับ

3. สมัครโดยใช้สิทธิ์เทียบโอน และในส่วนของค่าเทียบโอนระบบจะคิดไว้ก่อน 100 บาท หลังจากเกรดในรหัสเดิมออกครบ จึงนำทรานสคริปต์ไปติดต่อคณะเพื่อคำนวณค่าเทียบโอนส่วนที่เหลือ ครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ8 พ.ค. 2566 09:45:42
IP Address10.6.16.31
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+