มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การเทียบโอน

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

1.ตอนเข้าสมัคร ม.ราม เมื่อปี 2558 ใช้สิทธิเทียบโอนจากสถาบันอื่น เรียนเก็บหน่วยกิตของม.รามได้ประมาณ 31 หน่วย เทียบโอนมา จากสถาบันอื่น 37 หน่วย ปัจจุบัน ไม่ได้ลงทะเบียนเกิน 2 ภาค การศึกษา จะสมัครเรียนทางออนไลน์ใหม่ ปี 2566 ตอนสมัครใช้สิทธิเทียบโอน จากม.ราม หน่วยกิต จะโอนมาทั้ง หมด 68 หน่วย หรือไม่ 

2.ตอนสมัคร ออนไลน์ สมัครแบบเทียบโอนมร./หมดสภาพ8ปี สมัครใหม่ วุฒิที่สมัคร ใช้วุฒิของสถาบันอื่นที่เรียนจบแล้ว ได้เลยใช่ไหม แล้วเอกสารประกอบการสมัคร ที่เฉพาะ เทียบโอน กรณีหมดสภาพนักศึกษา ม.ราม ต้องขอทรานสคริป  จากม.ราม แล้วอัพโหลดทีหลัง หรือยื่นทีหลังได้ไหม หรือ ต้องยื่นพร้อมกันเลย

 

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามพนิตา
e-mailphanittanan.srisuk@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม1 พ.ค. 2566 20:19:46
จำนวนผู้อ่าน412

คำตอบ

รายละเอียด

1. สามารถโอนหน่วยกิตได้ในวิชาที่ตรงกับหลักสูตรใหม่ และต้องชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิตใหม่ค่ะ ซึ่งกรณีสมัครทางอินเทอร์เน็ต จะต้องนำทรานสคริปท์กรณีไม่จบการศึกษาของ ม.รามคำแหง และทราสคริปท์ของสถาบันอื่นไปติดต่อคณะที่สมัครเพื่อทำเรื่องเทียบโอนหน่วยกิตอีกครั้งด้วยค่ะ

2. สามารถใช้วุฒิปริญญาตรีสถาบันอื่นสมัครได้เลยค่ะ และทรานสคริปท์กรณีไม่จบการศึกษาจาก ม.รามคำแหง ให้อัพโหลดเข้าระบบเลยค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามพัชราภรณ์
วันที่ตอบ3 พ.ค. 2566 10:15:06
IP Address10.3.20.41
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+