มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : เบิกค่าเทอมข้าราชการ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียด

1. เบิกค่าเทอมสิทธิ์ข้าราชการ ของม.รามต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

2. เบิกได้ตั้งแต่เทอม 1/66 เทอมแรกที่สมัครเลยได้หรือไม่

ขอบคุณครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามอาร์ม
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม25 เม.ย. 2566 16:31:56
จำนวนผู้อ่าน821

คำตอบ

รายละเอียด

1. โดยปกติเอกสารที่ใช้ในการเบิกค่าเทอม คือ
 
    1.1 ใบเสร็จลงทะเบียนเรียนขอเทอมนั้นๆ ฉบับจริง
      1.2 ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี
             - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่2) พ.ศ.2561 (ใช้คู่กับข้อ 2 และ 3)  http://www.regis.ru.ac.th/document/2022_RU_Fee61.pdf

             - ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนกลาง พ.ศ.2560
http://www.regis.ru.ac.th/document/2022_RU_Fee60.pdf

             - ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาสอบส่วนภูมิภาค พ.ศ.2560
http://www.regis.ru.ac.th/document/2022_RU_Fee60PV.pdf

2. โดยปกติ ใช่ครับ  ทั้งนี้ต้องสอบถามหลักเกณ์จากหน่วยงานที่ไปเบิกด้วยครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ26 เม.ย. 2566 08:44:58
IP Address10.3.20.47
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+