มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : เทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอื่น

หมวดหมู่คำถามหลักสูตร
รายละเอียด

ถ้าจะเทียบโอนหน่วยกิตเทียบโอนเกรดจากสถาบันอื่นมาที่รามฯ จะได้เกรดเหมือนจากสถาบันเดิมไหมครับ หรือจะได้เป็นเกรดอะไรครับถ้าเทียบโอนเกรดมาจากสถาบันอื่น

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามแม็กxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม24 เม.ย. 2566 17:39:02
จำนวนผู้อ่าน850

คำตอบ

รายละเอียด

การใช้สิทธิ์เทียบโอนจากสถาบันอื่น จะมี 2 กรณีดังนี้
1. จบการศึกษาจากสถาบันอื่น (ปวส. หรือเทียบเท่าเป็นต้นไป)
    - กรณีนี้เกรดทีเทียบโอนได้จะเป็น C+ ทุกวิชา (เทียบแบบเหมาวิชาไม่ดูเป็นรายวิชา)
2. ไม่จบการศึกษาจากสถาบันอื่น (ระดบอุดมศึกษา)
    - กรณีนี้จะเทียบโอนเป็นรายวิชา (เทียบได้เกรดเดิม) ซึ่งต้องเป็นเกรด C หรือ 2.00 เป็นต้นไป 

ทั้งนี้ เกรดที่เทียบโอนจากสถาบันอื่นจะไม่ถูกนำไปคิดเกรดเฉลี่ยรวม

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ25 เม.ย. 2566 11:22:32
IP Address10.3.20.47
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+