มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : เทียบโอนจากมหาวิทยาลัยอื่นต้องใช้เอกสารอะไรบ้างครับ

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

เทียบโอนจากมหาวิทยาลัยอื่นใช้เอกเอกสารอะไรบ้างครับ 

1.ทรานสคริปต์แบบยังไม่จบใช่ไหมครับ ?

2.คำอธิบายรายวิชาที่เรียนมาแล้วใช่ไหมครับ ?

3.มีอะไรนอกเหนือจากนี้อีกไหมครับ ?

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามแม็กxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม3 เม.ย. 2566 23:13:34
จำนวนผู้อ่าน1092

คำตอบ

รายละเอียด

กรณีใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอื่นและยังไม่จบการศึกษา ใช้เอกสารในการสมัคร ดังนี้

1. วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า

2. บัตรประชาชน

3. ทรานสคริปท์

4. คำอธิบายรายวิชา

5. ใบลาออก

6. รูปถ่ายขนาด 1.5 - 2 นิ้ว

7. ใบรับรองแพทย์

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามพัชราภรณ์
วันที่ตอบ5 เม.ย. 2566 10:15:43
IP Address10.3.20.41
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+