มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ช่วงเวลารับวุฒิการศึกษา

หมวดหมู่คำถามประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ
รายละเอียด

สอบถามเรื่องจบเทอม 2/65 ค่ะ หากสอบผ่าน จบการศึกษา จะได้รับวุฒิในเดือนไหนคะ

ขอบคุณค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามจีน
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม28 มี.ค. 2566 18:04:15
จำนวนผู้อ่าน106

คำตอบ

รายละเอียด

ในการรับวุฒิที่จบการศึกษานั้น มีขั้นตอนคร่าวๆ ดังนี้
   1. เมื่อสอบผ่านผ่านครบทุกวิชาตามหลักสูตร ให้ไปยื่นเรื่องแจ้งจบที่คณะที่สังกัด (วันที่สามารถยื่นเรื่องได้ และเอกสารที่ใช้ในการแจ้งจบ ต้องสอบถามที่คณะนั้นๆโดยตรง)
       โดยส่วนใหญ่เกรดทางการจะเข้าระบบประมาณ 55 วันหลังจากสอบวันสุดท้ายของเทอมนั้นๆ จึงจะยื่นเรื่องแจ้งจบได้ (ถ้าจบภาค 2/65 นับหลังจากวันที่ 28 มี.ค.66 ประมาณ 55 วัน เกรดทางการจึงจะเข้าครบทุกวิชาและแจ้งจบได้)
   2. รอสภาอนุมัติจบ ประมาณ 30 วัน หลังจากคณะเสนอรายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ approve.ru.ac.th
   3. หลังจากสภาอนุมัติแล้ว ให้ไปชำระเงินที่ กองคลัง ตึกอธิการบดี ชั้น 1 ม.ราม 1
       3.1 ค่าขึ้นทะเบียน  1,000  บาท
       3.2 ค่าใบรับรองสภา  100  บาท
       3.3 ค่าทรานสคริปต์ (ไทย/อังกฤษ) ฉบับละ 100
  4. นำใบเสร็จที่ได้จากกองคลัง พร้อมรูปถ่ายชุดครุย ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป ไปยื่นเรื่องที่อาคาร สวป. ชั้น 1 ช่อง 3 เพื่อเขียนคำร้องขอเอกสารการจบ
      4.1 กรณีมารับด้วยตนเอง จะมีใบนัดรับให้ (ประมาณ 5 - 7 วันทำการ)
      4.2 กรณีให้จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ต้องชำระเงินที่เพิ่มที่ กองคลัง 50 บาท

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ31 มี.ค. 2566 08:15:27
IP Address10.3.20.47
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+