มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : อยากให้เพิ่มหน่วยกิตกาจบ

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

อยากให้ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาการเพิ่มหน่วยกิตกาจบให้กับนักศึกษา จาก 30 หน่วยกิต เป็น 50 หน่วยกิต

หรือไม่เพิ่มการสอบ และหน่วยกิตให้ลงทะเบียนสอบมากกว่านี้   โปรดเอาเรื่องนี้ไปพิจารณาที

                     

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามภรรยา คิม นัมจุน
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม28 มี.ค. 2566 09:25:31
จำนวนผู้อ่าน180

คำตอบ

รายละเอียด

จะนำเสนอผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทราบต่อไปครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ28 มี.ค. 2566 10:30:32
IP Address10.6.0.203
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+