มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : มีวิชาที่ติดFสามารถเทียบโอนได้ไหม

หมวดหมู่คำถามประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ
รายละเอียด

1 ต้องการลาออกและสมัครใหม่โดยการเทียบโอน แต่มีวิชาที่ติดFอยู่ แบบนี้สามารถเทียบโอนวิชาที่ติดFให้มาอยู่ในเกรดของคณะที่สมัครใหม่ได้หรือไม่
***เนื่องจากวิชาที่ติดFมีอยู่ในหลักสูตรของคณะใหม่ด้วย

2 ถ้าหากไม่สามารถทำตามข้อ1ได้ จะต้องลงเรียนใหม่เลยใช่หรือไม่

3 ถ้าหากสามารถทำตามขอ1ได้ ต้องสอบซ่อมในภาคการเรียนที่สมัครใหม่เลยใช่หรือไม่

***วิชาที่ติดFได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการเรียนที่2

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามภรรณิกา
e-mailrawangwngkhp@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม21 มี.ค. 2566 06:33:09
จำนวนผู้อ่าน84

คำตอบ

รายละเอียด

1. เทียบโอนได้เฉพาะวิชาที่สอบผ่านและตรงกับหลักสูตรปัจจุบัน ครับ
2. ใช่ครับ ลงเรียนใหม่ด้วยรหัสนักศึกษาใหม่
3. ถ้าจะเทียบโอนเกรดจากรหัสเดิม ต้องสอบวิชาดังกล่าวให้ผ่านจากรหัสเดิม ครับ ถ้าสอบไม่ผ่านก็รอลงเรียนวิชานั้นใหม่ด้วยหรัสนักศึกษาใหม่และรหัสวิชาใหม่ ตามหลักสูตรปัจจุบัน

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ24 มี.ค. 2566 13:52:25
IP Address10.3.20.47
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+