มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การเทียบโอนปริญญาตรีใบแรกจากราม

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

กรณีใช้ ป.ตรี ใบแรกที่จบจากรามคณะ A เทียบโอนเพื่อเรียน ป.ตรี ใบที่ 2 คณะ B ของราม ขอสอบถามดังนี้ครับ

     1) สมมติว่าหลักเกณฑ์การเทียบโอนของคณะ B กำหนดว่า ใช้ ป.ตรีราม โอนได้  70 หน่วยกิต แต่บางวิชาที่ไม่ได้รวมในวิชาที่เทียบโอนของคณะ B นั้น มีเนื้อหารายวิชาที่คล้ายคลึงกับรายวิชาของ คณะ A ที่เรียนจบแล้ว เกินร้อยละ 80 ในกรณีนี้สามารถเทียบโอนได้เพิ่มเติมไหมครับ

     2) ถ้าโอนได้จำนวนหน่วยกิตรวมต้องไม่เกิน 3 ใน 4 ของจำนวนหน่วยกิตในหลักสูตร ถูกต้องไหมครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามสมชาย
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม15 มี.ค. 2566 16:06:53
จำนวนผู้อ่าน179

คำตอบ

รายละเอียด

- 1., 2 การเทียบโอนหน่วยกิตเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละคณะกำหนด ดังนั้น ให้นักศึกษาติดต่อสอบถามโดยตรงกับทางฝ่ายทะเบียนคณะที่สนใจ ค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศรัญญา
วันที่ตอบ17 มี.ค. 2566 13:44:06
IP Address10.3.20.32
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+