มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ค่าเทียบโอนหน่วยกิต

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียด

อยากสอบถามค่าเทียบโอนหน่วยกิต

1.ในกรณีที่โอนย้ายต่างสถาบัน(ลาออกจากที่เก่า) ต้องเสียค่าเทียบโอนเท่าไหร่ครับ

2.หากมีการลงทะเบียนเรียนไปแล้ว สอบแล้ว ได้เกรดแล้ว จะนับเกรดจากตัวที่สอบล่าสุดหรือจากเทียบโอน

3.หากลงทะเบียนไปแล้ว แต่ไม่ไปสอบ(ได้F) จะนับเกรดจากตัวที่เทียบโอนมั้ย

4.สามารถเลือกจ่ายเฉพาะบางตัวที่จะเทียบโอนได้หรือไม่ ex.กรณีที่เทียบได้ 21 หน่วยกิต แต่จะเทียบโอนแค่ 9 หน่วยกิต

ขอบคุณครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามเอมมxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม8 มี.ค. 2566 16:40:35
จำนวนผู้อ่าน1249

คำตอบ

รายละเอียด

1. ค่าเทียบโอนจากสถาบันอื่น หน่วยกิตละ 100 บาท
2. การคิดเกรดเฉลี่ยรวมจะคิดเฉพาะวิชาที่สอบผ่านจากม.ราม (วิชาที่เทียบโอนจากสถาบันอื่นไม่ถูกนำไปคิดเกรดเฉลี่ยรวม) แต่ถ้าจะแจ้งจบการศึกษาต้องใช้วิชาที่เทียบโอนมารวมกับวิชาที่เรียนเพิ่มจากม.ราม ครับ
3. ต้องแยกส่วนกันครับ ถ้านักศึกษาสมัครเรียนโดยใช้สิทธิ์เทียบโอน
    3.1 ทางคณะจะแจ้งว่าเทียบโอนวิชาใดได้บ้าง และต้องเรียนต่อวิชาใดยบ้าง
    3.2 วิชาที่เทียบโอนได้ก็ไม่ต้องเรียนใหม่
    3.3 เรียนต่อวิชาที่คงเหลือหลังจากเทียบโอนได้จนจบการศึกษา
    3.4 เมื่อสอบผ่านครบทุกวิชาตามหลักสูตรแล้ว ก็สามารถแจ้งจบการศึกษาที่คณะได้ โดยทางคณะจะตรวจสอบว่าสอบผ่านครบทุกวิชาตามหลักสูตรจริงหรือไม่ 
         โดยจะดูจากวิชาที่เทียบโอนได้และวิชาที่สอบผ่านเพิ่มเติม
    3.5 การคิดเกรดเฉลี่ยรวม จะนำวิชาที่สอบผ่านจาก ม.ราม เท่านั้น   วิชาที่เทียบโอนจากสสถาบันอื่นจะไม่ถูกนำไปคิดเกรดเฉลี่ยรวม
4. เบื้องต้นทางคณะจะแจ้งว่าเทียบโอนวิชาใดได้บ้าง แต่นักศึกษาสามารถเลือกได้ว่าจะเทียบโอนทั้งหมดตามที่คณะแจ้งมา หรือจะเลือกเทียบโอนบางวิชาได้ครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ14 มี.ค. 2566 09:13:42
IP Address10.3.20.47
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+