มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การเทียบโอนหน่วยกิต

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียด

1. เป็นนักศึกษารหัส 59 จะหมดสภาพนักศึกษาเมื่อไหร่คะ

2. ถ้าเทียบโอนหน่วยกิตเดิมจากม.ราม จะเทียบโอนได้ทุกวิชาไหมคะ (กรณีหมดสภาพนักศึกษา / ครบ 8 ปี)

3. เกรดที่เทียบโอนจะได้ (D - A) เหมือนในใบทรานสคริปต์ไหมคะ

4. ต้องไปทำเรื่องลาออกจากการเป็นนักศึกษาที่ไหน

5. ต้องขอทรานสคริปต์แบบไม่จบการศึกษาตัวจริงใช่มั้ย ต้องขอเป็นภาษาอะไร (กรณีใช้เทียบโอน)

 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามนักศxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม7 มี.ค. 2566 23:08:30
จำนวนผู้อ่าน3030

คำตอบ

รายละเอียด

1. - ถ้าสมัครภาค 1/59 จะครบ 8 ปีในภาคซ่อม 2,s/66
   - ถ้าสมัครภาค 2/59 จะครบ 8 ปีในภาคซ่อม 1/67
2. เทียบโอนได้ทุกวิชาที่ตรงกับหลักสูตรปัจจุบัน (ทางคณะเป็นผู้ตรวจสอบและชี้แจง)
3. หากเรียนครบ 8 ปีการศึกษาตามระยะเวลาจะหมดสถานภาพโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องยื่นเรื่องลาออก แต่ประสงค์จะลาออกก่อนครบ 8 ปี สามารถลาออกได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
   การลาออกด้วยตนเอง, ทางไปรษณีย์ และทาง E-mail
        3.1 ด้วยตนเอง 
          ดำเนินการที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) อาคาร สวป. ชั้น 2

       3.2 ทางไปรษณีย์
          ใส่ซอง ส่งไปรษณีย์ วงเล็บมุมซองว่า "ลาออกจากการเป็นนักศึกษา" และจ่าหน้าซองถึง 
           หัวหน้าฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา
           มหาวิทยาลัยรามคำแหง
           282 อาคาร สวป. ชั้น 2
           ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก  
           เขตบางกะปิ กทม. 10240

      3.3 ทาง E-mail
           Scan เอกสารทั้งหมดให้ชัดเจน และส่งมาที่ อีเมล์​ aobregis02@gmail.com

เอกสารที่ใช้
          1. ดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์ม http://www.regis.ru.ac.th/document/Form60/FM14-6.pdf
          2. แนบสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาที่ต้องการลาออก และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน​ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง​ 
          3. ส่งให้ทางมหาวิทยาลัย (เลือก 1 ช่องทาง) ดังนี้

4.  ใช้ได้ทั้ง 2 ภาษา
    - ถ้าสมัครด้วยตนเอง ใช้ทรานสคริปต์ฉบับจริง
    - ถ้าสมัครทาง internet ใช้ไฟล์ทรานสคริปต์สกุล .pdf 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ14 มี.ค. 2566 08:47:41
IP Address10.3.20.47
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+