มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ลาออกจากการเป็นนักศึกษารามส่วนกลาง

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

ผมสมัครเรียนพรีดีกรีส่วนกลางไว้ แต่ติดปัญหาบางอย่างทำให้ไม่สามารถไปสอบที่กรุงเทพฯได้ ผมสมัครเทอมนี้เทอมแรก ยังไม่เคยสอบและยังไม่ได้บัตรนักศึกษา ผมสามารถลาออกแล้วสมัครเรียนใหม่ในส่วนภูมิภาคในเดือนพฤษภาคมนี้ได้ไหมครับ

 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามรังสxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม7 มี.ค. 2566 22:21:42
จำนวนผู้อ่าน1379

คำตอบ

รายละเอียด

ได้ครับ นักศึกษาสามารถลาออกได้ 3 ช่องทาง

การลาออกด้วยตนเอง, ทางไปรษณีย์ และทาง E-mail

1. ดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์ม http://www.regis.ru.ac.th/document/Form60/FM14-6.pdf
2. แนบสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาที่ต้องการลาออก และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน​ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง​ 
3. ส่งให้ทางมหาวิทยาลัย (เลือก 1 ช่องทาง) ดังนี้
   3.1 ด้วยตนเอง 
          ดำเนินการที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) อาคาร สวป. ชั้น 2

   3.2 ทางไปรษณีย์
          ใส่ซอง ส่งไปรษณีย์ วงเล็บมุมซองว่า "ลาออกจากการเป็นนักศึกษา" และจ่าหน้าซองถึง 
           หัวหน้าฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา
           มหาวิทยาลัยรามคำแหง
           282 อาคาร สวป. ชั้น 2
           ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก  
           เขตบางกะปิ กทม. 10240

   3.3 ทาง E-mail
           Scan เอกสารทั้งหมดให้ชัดเจน และส่งมาที่ อีเมล์​ aobregis02@gmail.com

 

 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ14 มี.ค. 2566 08:38:25
IP Address10.3.20.47
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+