มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การขอเงินคืนกรณีจบการศึกษา ทางไปรษณีย์

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียด

สอบถามขั้นตอนการขอเงินคืนกรณีจบการศึกษา ทางไปรษณีย์ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง 

และต้องส่งเอกสารไปที่ไหนคะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามสุดารัตน์
e-mailsudarat.sri@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม21 ก.พ. 2566 10:14:23
จำนวนผู้อ่าน200

คำตอบ

รายละเอียด

การขอรับเงินคืน กรณีสำเร็จการศึกษา ( ทางไปรษณีย์)

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ ดังนี้

1. สำเนาใบรับรองสภาฯ ที่ลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ฉบับ

2. ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนฉบับจริง (ม.ร. 18 หรือต้นฉบับ (ม.ร.18/) พร้อมลำเนา จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

4. กรอกใบคำร้องมหาวิทยาลัยรามคำแหง (กรณีสำเร็จการศึกษา) และหนังสือมอบอำนาจ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง

หรือดาวน์โหลดูแบบคำร้องได้ ตามลิงก็นี้ http://www.reeis.ru.ac.th/documentForm/2022 FM6 3Py.pdf

5. ซองเปล่าจำาหน้าซองที่อยู่ถึงตัวเองให้ถูกต้อง และติดแสตมป์ให้เรียบร้อย

6. เอกสารตามข้อ 1-5 ใส่ในซองและส่งถึง

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล

ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ อาคาร สวป. ชั้น 6

มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10241

 

ใบคำร้อง  http://www.regis.ru.ac.th/document/Form/2022_FM6_3PV.pdf

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ22 ก.พ. 2566 16:06:55
IP Address27.55.73.107
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+