มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : กาขอจบเทอม 2 ปีการศึกษา 2565

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

กาขอจบทั้งภาค 1/65 และลงทะเบียนภาค 2/65 กันไว้ด้วย (กาขอจบเช่นเดียวกัน)

แต่สอบตกภาคซ่อม 1/65 หนึ่งวิชาทำให้จบภาค 1/65 ไม่ได้ 

จะขอเงินคืนวิชาลงทะเบียนกันไว้ภาค 2/65 ที่สอบผ่านภาค 1/65แล้ว หรือสับเปลี่ยนเป็นวิชาอื่นเพื่อรีเกรดได้หรือไม่คะ?

 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามฉันคือใคร
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม20 ก.พ. 2566 15:56:29
จำนวนผู้อ่าน260

คำตอบ

รายละเอียด

กรณีนี้จะเป็นการลงทะเบียนกันไว้และสอบผ่าน แต่ไม่จบการศึกษา ซึ่งจะขอคืนได้เฉพาะค่าหน่วยกิตของวิชาที่ลงทะเบียนกันไว้ครับ
เอกสารที่ใช้
  1. ใบเช็คเกรด
  2. ใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคที่ลงกันไว้ฉบับจริง
ยื่นคำร้องได้ที่ 
  - หน่วยตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล อาคาร สวป. ชั้น 2 (ก่อนการสอบวิชาที่ลงทะเบียนกันไว้)

ในส่วนของการสับเปลี่ยนวิชา เนื่องจากเลยกำหนดการตามที่ระบุไว้ในปฏิทินการศึกษาแล้ว แนะนำให้สอบถามรายละเอียดจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงครับ โทร.023108626

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ21 ก.พ. 2566 11:04:59
IP Address10.3.20.47
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+