มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ระยะเวลาการศึกษา ครบ 8 ปี

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

1.เข้าศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จะมีกำหนดครบ 8 ปี ในภาคเรียนใด ปีการศึกษาใดครับ

2.หากครบ 8 ปีแล้วยังไม่จบการศึกษา ต้องเทียบโอนหน่วยกิต เสมือนนักศึกษาใหม่ วิชาใดที่เป็นหลักสูตรใหม่ เทียบโอนไม่ได้ ก็ต้องลงทะเบียนเรียนและสอบตามที่กำหนดใช่ไหมครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามฉัตรบดินทร์
e-mailtg0835473042@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม17 ก.พ. 2566 10:37:10
จำนวนผู้อ่าน221

คำตอบ

รายละเอียด

1. ถ้าสมัครภาค 1/59 จะครบ 8 ปีการศึกษาในภาคซ่อม 2และฤดูร้อน/66
2. หากครบ 8 ปีแต่ยังไม่จบการศึกษา ต้องทำการสมัครเรียนใหม่โดยใช้สิทธิ์เทียบโอนเกรดจากรหัสเดิม ซึ่งจะเทียบโอนได้ทุกวิชาที่ตรงกับหลักสูตรปัจจุบัน (ทางคณะจะเป็นผู้ตรวจสอบและชี้แจงรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง)

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ21 ก.พ. 2566 09:39:49
IP Address10.3.20.47
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+