มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : เรื่องการย้ายคณะและการเทียบโอน

หมวดหมู่คำถามประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ
รายละเอียด

1 ย้ายคณะ และลงเรียนวิชาของคณะใหม่ไปแล้วแต่พึ่งรู้ทีหลังว่าต้องทำการเทียบโอนก่อนที่จะลงทะเบียนเรียน เพราะจะทำให้มหาลัยทำเกรดวิชของคณะเก่ามาคำนวณตอนจบด้วย ต้องทำยังไงดีคะ?

2 หากจะเทียบโอนต้องทำยังไงบ้างคะ?

3 มีหลายความคิดเห็นในเน็ตบอกว่าจากข้อ1 ต้องลาออกแล้วสมัครใหม่จะง่ายกว่า อันนี้จริงหรือไม่คะ?

เอกสารแนบ1676469271.pdf
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามภรรณิกา
e-mailrawangwngkhp@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม15 ก.พ. 2566 20:54:31
จำนวนผู้อ่าน268

คำตอบ

รายละเอียด

1. ภายหลังย้ายคณะ หน่วยกิตเดิมที่เคยสอบผ่าน จะโอนย้ายไปคณะใหม่โดยอัตโนมัติครับ  และทุกวิชาที่สอบผ่านไม่สามารถยกเลิกหรือบอกเลิกได้ และจะนำไปคิดเกรดเฉลี่ยรวมด้วย
     -  กรณีที่ตอนสมัครเรียนใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต หลังย้ายคณะต้องไปติดต่อคณะที่ย้ายไปเพื่อทำเรื่องเทียบโอนใหม่อีกครั้ง (หลักเกณฑ์การเทียบโอนแต่ละคณะแตกต่างกัน)
    - กรณีที่ตอนสมัครเรียนไม่ได้ใช้สิทธิ์เทียบโอน ก็ให้นำใบเช็คเกรดไปติดต่อคณะที่ย้ายไปเพื่อตรวจสอบวิชาที่เคยสอบผ่านว่าตรงกับคณะที่ย้าไปกี่วิชา และค้องเรียนเพิ่มอีกกี่วิชา
2. ดำเนินการตามข้อ 1 
3. กรณีที่ หลังจากย้ายคระแล้วมีหน่วยกิตเดิมที่เคยสอบผ่าน ใช้ประโยชน์ไมไ่ด้กับคณะที่คณะไปเป็นจำนวนมากและมีผลต่อเกรดเฉลี่ยมรวม กรณีนี่ฃ้นักศึกษาสามารถลาออกแล้วทำการสมัครเรียนใหม่ เพื่อเทียบโอนเฉพาะวิชาที่ตรงกับคณะ/สาขาใหม่เท่านั้น ครับ  แต่ถ้าย้ายแล้วไม่มีผลกับเกรดเฉลี่ยรวมมากนัก ไม่ต้องลาออกครับ เรียนต่อวิชาที่คงเหลือได้เลย

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ หน่วยแนะแนวฯ โทร.023108614

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ16 ก.พ. 2566 10:22:05
IP Address10.3.20.47
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+