มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : กาจบ

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

กาจบกับขอจบ มันต่างกันยังไงครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามสุรี
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม1 ก.พ. 2566 21:16:53
จำนวนผู้อ่าน279

คำตอบ

รายละเอียด

กรณีนี้ ขึ้นอยู่กับการตีความของแต่ละบุคคลครับ
          - "กาจบ" ในที่นี้ หมายถึง การใช้สิทธิ์กา (x) ขอจบในเทอมสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียน เพื่อแจ้งผ่านระบบระบบว่าใช้สิทธิ์ขอจบในเทอมดังกล่าว และสามารถลงทะเบียนเกินกว่าเกณฑ์ปกติได้ เช่น ตามเกณฑ์ปกติ ภาค 1 และภาค 2 สามารถลงทะเบียนเรียนได้ขั้นต่ำ 9 และไม่เกิน 22 หน่วยกิต แต่ถ้าใช้สิทธิ์ กา (x) ขอจบ จะสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 1 - 30 หน่วยกิต และไม่เกิน 18 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน (ตามหน่วยกิตคงเหลือที่ต้องลงทะเบียนเรียน) กรณีที่สอบผ่านครบทุกวิชาตามหลักสูตรแต่ไม่ได้กา (X) ขอจบในเทอมสุดท้าย จะต้องเสียค่าปรับ 300 บาท
           - "ขอจบ" บางรายอาจหมายถึงการใช้สิทธิ์กาจบ หรือบางรายอาจหมายถึง การไปยื่นเรื่องขอจบที่คณะหลังจากสอบผ่านครบทุกวิชาตามหลักสุตรแล้วก็ได้  แต่โดยปกติการยื่นเรื่องที่คณะหลังจากสอบผ่านครบทุกวิชาตามหลักสูตรแล้ว จะเรียกว่า  "การแจ้งจบการศึกษา" ครับ

           แนะนำให้นักศึกษานำใบเช็คเกรดไปตรวจสอบวิชาที่คณะเป็นระยะๆ เพื่อตรวจสอบว่าสามารถใช้สิทธิ์ลงทะเบียนกา (x) ขอจบ ได้เมื่อไหร่  เพื่อที่จะได้ไม่เสียค่าปรับภายหลังอีกทั้งเพื่อเป็นการใช้สิทธิ์ลงทะเบียนเกินกว่า 22 หน่วยกิต (ไม่เกิน 30 หน่วยกิต)  ครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ2 ก.พ. 2566 10:22:10
IP Address10.3.20.47
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+