มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : เรียนจบปริญญาตรี ปี 66 นี้ที่อื่น สามารถโอนหน่วยกิตไปยังมรามที่กำลังเรียนอยู่ได้หรือไม่

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

เรียนจบปริญญาตรี ปี 66 นี้ที่ไม่ใช่ม.ราม สามารถเทียบโอนหน่วยกิตไปยังม.รามที่กำลังเรียนอยู่ได้หรือไม่

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามวริศxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม24 ม.ค. 2566 19:30:28
จำนวนผู้อ่าน1512

คำตอบ

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถสมัครเรียนโดยใช้สิทธิ์จากสถาบันอื่นได้ 2 กรณี คือ

1. เทียบโอนแบบจบการศึกษา โดยต้องมีวุฒิการศึกษาที่ระบุวันจบหลักสูตรชัดเจนจึงจะเทียบโอนหน่วยกิตได้ ซึ่งทางคณะจะเทียบโอนให้แบบเหมาวิชาตามหลักสูตรของม.รามคำแหง (ไม่ดูเป็นรายวิชา)

2. เทียบโอนแบบไม่จบการศึกษา   ซึ่งต้องหมดสถานภาพจากสถาบันเดิมก่อน (ลาออก/พ้นสภาพ/หมดสถานภาพ) จึงจะเทียบโอนหน่วยกิตได้  และทางคณะจะเทียบโอนเป็นรายวิชาให้โดยจะเทียบเคียงเนื้อหาวิชาจากทรานสคริปต์และคำอธิบายรายวิชาจากสถาบันเดิมกับหลักสูตรของม.รามคำแหง

ซึ่งทั้ง 2 กรณีนั้น ต้องสิ้นสุดสถานภาพจากสถาบันเดิมก่อนการสมัครเรียนที่ม.ราม (หมดสถานภาพ/จบการศึกษา) จึงจะใช้สิทธิ์เทียบโอนได้ 

ตีความจากข้อคำถาม  หากนักศึกษาหมายถึง กำลังศึกษาอยู่ที่ม.รามควบคู่กับสถาบันอื่น และกำลังจะการศึกษาจากสถาบันอื่น เลยต้องการเทียบโอนเกรดเข้ารหัสที่กำลังศึกษาอยู่ คำตอบคือ ไม่ได้ครับ   เพราะถือว่าจบการศึกษาจากสถาบันอื่นก่อนการสมัครเรียนม.ราม   ที่สามารถทำได้คือ ลาออกจากรหัสเดิมแล้วทำการสมัครเรียนใหม่ โดยใช้สิทธิ์เทียบโอน 2 สถาบัน (จบการศึกษาจากสถาบันอื่นรวมกับหน่วยกิตที่สอบผ่านจากรหัสเดิมของม.ราม)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรับสมัครฯ โทร.023108615, 023108623

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ25 ม.ค. 2566 08:27:33
IP Address27.55.72.174
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+