มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การเทียบโอนหน่วยกิตกรณีขอพักการเรียนมหาลัยอื่น

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียด

1.เรียนมหาลัยอื่นในสาขานิติศาตร์อยู่ปี 5 เหลือเทอมเดียวด้วยไม่มีเงิน จึงพักการเรียนไว้ อยากเทียบโอนมาที่รามคำแหงนิติศาสตร์ได้ไหม 

2.เทียบโอนกรณีเรียนไม่จบมีวิธีขั้นตอนอย่างไร

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามกาญจนา เจริญสุขเกษม
e-mailmintna.rapyoyo@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม21 ม.ค. 2566 15:55:35
จำนวนผู้อ่าน242

คำตอบ

รายละเอียด

1. นักศึกษาต้องหมดสถานภาพจากสถาบันเดิมก่อน (ลาออก/พ้นสภาพ/หมดสถานภาพ)   จึงจะใช้สิทธิ์เทียบโอนเกรดมาม.รามได้ครับ

2.  สมัครเรียนโดยใช้สิทธิ์เทียบโอน ประเภทย้ายโอนจากสถาบันอื่น

    2.1  เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

            - สำเนาวุฒิการศึกษา (ม.6 หรือเทียบเท่าเป็นต้นไป)

           - สำเนาบัตรประชาชน

           - รูปถ่ายขนาด 1.5 หรือ 2 นิ้ว

           - ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)

           - ทรานสคริปต์ฉบับจริง

           - คำอธิบายรายวิชา

           - ใบลาออก (ถ้ามี)

3. ทางคณะจะเทียบโอนให้เป็นรายวิชา โดยอ้างอิงจากทรานสคริปต์และคำอธิบายรายวิชา

4. ค่าสมัคร+ค่าลงทะเบียนเทอมแรกประมาณ  3,500-3,800 บาท

5. ค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ 100 บาท

6.  กำหนดวันที่เปิดรับสมัคร สามารถติดตามข่าวสารได้จากเพจ สวป. ม.รามคำแหง และPR ramkhamhaeng university

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02318615, 023108624

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ22 ม.ค. 2566 10:09:00
IP Address223.206.236.76
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+