มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : หนังสือรับรองความประพฤติ

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

สามารถขอหนังสือรับรองความประพฤติที่คณะเป็นภาษาอังกฤษได้ไมค่ะ 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามนักศxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม17 ธ.ค. 2565 15:28:06
จำนวนผู้อ่าน1560

คำตอบ

รายละเอียด

จากการที่ได้เห็นคำถามที่นักศึกษาสอบถามมาหลายครั้งแล้ว .... ด้วยคำถามของนักศึกษามีข้อมูลไม่มากพอที่จะสามารถให้คำตอบได้อย่างครบถ้วนถูกต้องได้ 
เช่น นักศึกษาจะนำไปขอทุนเพื่อศึกษาต่อระดับใด? ป.ตรีที่อื่น หรือ ป.โท สำหรับศึกษาต่อในประเทศ หรือต่างประเทศ นักศึกษาจบการศึกษาแล้วหรือไม่? 
และทางสตาฟ ได้ให้คำตอบไปก่อนหน้าแล้ว คือ 

กรณีที่ 1 หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา สามารถขอรับได้ที่ One Stop Service อาคาร KLB ชั้น 1
   - ใบรับรองการเป็นนักศึกษา  ค่าธรรมเนียม 50 บาท/ชุด
   - ใบรับรองการเป็นนักศึกษาภาษาอังกฤษ  ค่าธรรมเนียม 50 บาท/ชุด
เอกสารที่ต้องใช้
   1. ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนภาคล่าสุด
   2. บัตรประจำตัวนักศึกษา
   3. ใบคำร้องที่กรอกเรียบร้อยแล้ว
   4. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (เฉพาะภาษาไทย)

กรณีที่ 2  หนังสือรับรองว่าจบการศึกษา 
นักศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาแล้ว และจะต้องทำการแจ้งจบที่คณะ เพื่อขอรับใบรับรองคณะ (ที่มีการระบุวันจบการศึกษา) ค่ะ
ในกรณีที่ 2 ให้นักศึกษาติดต่อกับทางคณะบริหารธุรกิจได้เลยค่ะ

หรือสิ่งที่นักศึกษาต้องการคือ หนังสือแนะนำตัว (Recommendation letter) ซึ่งต้องรับรองโดยอาจารย์ประจำคณะใช่หรือไม่?
กรณีนี้ นักศึกษาสามารถขอความอนุเคราะห์จากทางคณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการจัดการโดยตรงได้เลยค่ะ
หน่วยกิจการนักศึกษา โทร. 02-310-8221 หรือ 02-310-8000 ต่อ 2106
ภาควิชาการจัดการ 02-310-8000 ต่อ 2153

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามนาฏโศพิษฐ
วันที่ตอบ19 ธ.ค. 2565 11:48:47
IP Address10.3.20.93
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+