มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ในกรณีที่สอบซ่อมผ่าน วิชาที่ลงเผื่อไว้ในอีกเทอม ขอคืนเงินได้ไหมคะ

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

สวัสดีค่ะ เนื่องจากการสอบซ่อม 1/65 จะมีภายหลังการลงทะเบียน 2/65 

ดังนั้นหากสอบซ่อมผ่านทั้งหมด วิชาที่ลงเผื่อไว้ในเทอมถัดไป จะสามารถขอคืนเงินได้ไหมคะ 

และหากขอคืนได้ ขอคืนได้เท่าไหร่ 

เอกสารแนบNot set
ผู้ตั้งคำถามนักศึกษา
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม7 ธ.ค. 2565 18:24:59
จำนวนผู้อ่าน243

คำตอบ

รายละเอียด

กรณีที่ลงทะเบียนกันไว้ดำราะยังไม่ทรายผลสอบของเทอมก่อนหน้า ต่อมาปรากฏว่าสอบผ่าน สามารถยื่อนเรื่องขอเงินคืนได้ครับ
 1. ถ้าสอบผ่าน แต่ยังไม่จบการศึกษา สามารถขอคืนได้เฉพาะค่าหน่วยกิตวิชาที่ลงทะเบียนกันไว้ (ก่อนการสอบวิชาดังกล่าวในเทอมที่ลงกันไว้)
     - เอกสารที่ใช้ คือ ใบเช็คเกรดและใบเสร็จลงทะเบียนภาคที่ลงทะเบียนกันไว้ ฉบับจริง
 2. ถ้าสอบผ่าน และจบการศึกษา สามารถขอคืนค่าบำรุง ค่าหน่วยกิต และค่าปรับอื่นๆ (ถ้ามี) ภายใน 3 เดือน หลังจากสภาอนุมัติ
     - เอกสารที่ใช้ คือ สำเนาใบรับรองสภาและใบเสร็จลงทะเบียนภาคที่ลงกันไว้ ฉบับจริง

สถานที่ติดต่อ
- ฝ่ายลงทะเบียนเรียนฯ อาคาร สวป. ชั้น 6 โทร.023108626

เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ8 ธ.ค. 2565 09:45:21
IP Address10.3.20.97
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+