มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ลงทะเบียนถูกต้องไหม

หมวดหมู่คำถามหลักสูตร
รายละเอียด

รหัสนักศึกษา61 กำลังเช็คข้อมูลว่าวิชาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดนั้นครบและถูกต้องไหม 

ถ้าไม่ถูกต้อง/ขาดจะได้ดำเนินการลงทะเบียนวิชานั้นในภาค2/65 

ลองเทียบตามหลักสูตรในหนังสือตอนที่ใช้สมัครสอบแล้ว แต่อยากได้คำยืนยันจากบุคคลากรที่มหาวิทยาลัยเพื่อความถูกต้องและความมั่นใจ

หลังจากเกรดทรานเข้าเรียบร้อยแล้ว จะมีระยะเวลาดำเนินการขอจบประมาณกี่วัน และใช้เวลาแต่ละขั้นตอนมากน้อยเท่าไหร่ครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามธนาคxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม3 ธ.ค. 2565 12:14:30
จำนวนผู้อ่าน1044

คำตอบ

รายละเอียด

1. กรณีนี้ให้นำใบเช็คเกรด หรือทรานสคริปต์แบบไม่จบฯ ไปติดต่องานทะเบียนคณะเพื่อตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรครับ
2. ภายหลังยื่นเรื่องแจ้งจบที่คณะ
    - ทางคณะจะเสนอรายชื่อให้สภาอนุมัติ (ประมาณ 30 วัน) ตรวจสอบรายชื่อสภาอนุมัติได้ที่  http://approve.ru.ac.th
   - หลังจากสภาอนุมัติ ให้ไปชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต กองคลัง ตึกอธิการบดี ชั้น 1
   - นำใบเสร็จและรูปถ่ายชุดครุย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ไปยื่นที่อาคาร สวป. ชั้น 1 ช่อง 3 เพื่อเขียนคำร้องขอ ใบรับรองสภาและทรานสคริปต์แบบสำเร็จการศึกษา

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ6 ธ.ค. 2565 09:05:09
IP Address10.6.3.186
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+