มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : Major Elective และ Free Elective คืออะไรหรอคะ

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

มีคำถามค่ะ Major Elective และ Free Elective ที่แสดงอยู่ในหลักสูตรของการตลาดนั้นคืออะไรหรอคะ ขอบคุณค่ะ 

 

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามพิชญxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม21 พ.ย. 2565 14:18:10
จำนวนผู้อ่าน1834

คำตอบ

รายละเอียด

major Elective คือ วิชาเอกเลือกให้นักศึกษาเลือกวิชารหัส MKT ที่ไม่ซ้ำกับวิชาเองบังคับให้ได้ตามจำนวนหน่วยกิตที่ทางคณะกำหนดไว้ โดยตรวจสอบรายวิชาได้จากโครงสร้างหลักสูตรของคณะคะ 

Free Elective คือ วิชาเลือกเสรีซึ่งนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาใดๆก็ได้ที่มหาวิทยาลัยฯ เปิดสอนเเละเป็นวิชาที่นักศึกษามีความสนใจศึกษาคะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศรัญญา
วันที่ตอบ22 พ.ย. 2565 11:15:08
IP Address10.3.20.113
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+