มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การรักษาสถานภาพและการขอจบการศึกษา

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียดได้ลงทะเบียนเรียน 2/56 ทั้งหมด 30 หน่วยกิตสุดท้ายและ ตก 2 วิชา ก็ลงซ่อม แต่ไม่ได้ลง s/56 กับ 1/57 ผลสอบคือ ตก 1 วิชา รวมหน่วยกิตที่ได้ทั้งหมด 142 หน่วยกิต จาก 145 หน่วยกิต อยากทราบว่าจะรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาอย่างไร แล้วจะต้องสอบใหัครบทุกตัวไหมจึงจะทำเรื่องขอจบได้ และการทำเรื่องขอจบการศึกษามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ขอบคุณค่ะ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามชญาภxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม28 ต.ค. 2557 14:04:46
จำนวนผู้อ่าน1150

คำตอบ

รายละเอียดนักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอจบการศึกษาในภาค 1/57 มีสิทธิ์ขอยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษในภาค 1/57ได้ โดยให้สอบถามรายละเอียดในการดำเนินการได้ที่ฝ่ายจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียน อาคาร สวป. ชั้น 6 โทรศัพท์ 02-3108610, 02-3108626 โดยด่วน หรือนักศึกษาจะไปลงทะเบียนเรียนในภาค 2/57 (วันที่ 27-30 พ.ย. 2557) โดยชำระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาภาค 1/57 ด้วย จำนวน 300 บาท ส่วนกรณีที่จะไปแจ้งจบการศึกษาที่คณะได้ นักศึกษาจะต้องเรียนครบหลักสูตรแล้วซึ่งการแจ้งจบการศึกษา ขั้นตอนแรกนักศึกษาต้องไปแจ้งจบการศึกษาที่คณะครับ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามชูชัย
วันที่ตอบ29 ต.ค. 2557 16:11:10
IP Address10.3.20.248
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+