มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : วิชาที่รีเกรด

หมวดหมู่คำถามหลักสูตร
รายละเอียด

7. กรณีนักศึกษาสอบผ่านกระบวนวิชาซ้ำกันให้ไปขอบอกเลิกกระบวนวิชานั้นๆ ได้ที่สวป. ชั้น1 ตอนขึ้นทะเบียนบัณฑิต กระบวนวิชาเกินบอกเลิกไม่ได้ 

รวมถึงวิชาที่เกรดด้วยไหมครับตามข้อ 7 แล้ว

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามวรินxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม26 ส.ค. 2565 17:03:47
จำนวนผู้อ่าน1297

คำตอบ

รายละเอียด

นักศึกษาไม่ต้องดำเนินการเเจ้งแต่อย่างใด ทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการตัดกระบวนวิชาที่ซ้ำกันออกให้ ในกรณีทีนักศึกษารีเกรดและมีระดับคะเเนนที่สูงขึ้นค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศิวะพร
วันที่ตอบ29 ส.ค. 2565 12:52:27
IP Address10.3.20.14
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+