มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสอบออนไลน์ภาคซ่อมภาคฤดูร้อน2564

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

1)เนื่องจากกระผมยังไม่ได้รับบัตรประจำตัวนักศึกษาเพราะอยู่ต่างจังหวัด สามารถยืนยันตัวตนเข้าสอบออนไลน์ส่วนกลาง โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนอย่างเดียวได้หรือไม่

ด้วยความเคารพ

 

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามกริชxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม18 ส.ค. 2565 16:43:53
จำนวนผู้อ่าน1836

คำตอบ

รายละเอียด

ได้ครับ ในแบบฟอร์มได้ระบุไว้แล้วครับ  

บัตรประจำตัวนักศึกษา (ถ้ามี) แปลว่า อนุโลมให้กรณีไม่มีบัตรนักศึกษาครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ19 ส.ค. 2565 08:35:09
IP Address10.6.9.17
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+