มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : จากคำถามก่อนหน้า

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียด

    จากคำถามก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2565
คือตอนนี้ผมได้เช็คจำนวนหน่วยกิตแล้ว พบว่าผมมีสิทธิขอจบในปีการศึกษาภาค 1/65 แต่ผมไม่ได้กาขอจบในใบ มร.34 เนื่องจากเกรดยังออกไม่ครบ

              -ผมจึงอยากทราบว่าการทำเรื่องขอจบและการขอสอบซํ้าซ้อนในปีการศึกษาภาค 1/65 มีระยะเวลาสิ้นสุดเท่าไร

และคำตอบเมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2565 

การยื่นเรืองขอสอบซ้ำซ้อนต้องยื่นเรื่องตามกำหนดวันที่ระบุในปฏิทินการศึกษาครับ โดยคณะจะเป็นผู้ตรวจสอบและอนุมัติคำร้องผ่านทางระบบ  e-Service

กรณีของนักศึกษา ไม่ได้กาขอจบไว้ในภาค 1/65 จึงยื่นเรื่องขอสอบซ้ำซ้อนไม่ได้  ถ้าต้องการแก้ไขเป็นกาขอจบให้ดำเนินการดังนี้

1. นำใบเสร็จลงทะเบียนเรียนฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ ติดต่อ หน่วยตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล  อาคาร สวป. ชั้น 6  แต่ถ้ายังไม่ได้ชำระค่าเทียบโอนทั้งหมด ต้องไปติดต่อคณะเพื่อดำเนินการจ่ายค่าเทียบโอนทั้งหมดก่อน จึงจะไปแก้ไขใบเสร็จเป็นกาขอจบได้

2. ในส่วนของการยื่นเรื่องขอสอบซ้ำซ้อน ถ้าอยู่นอกช่วงที่ปฏิทินกำหนดไว้ แนะนำให้ปรึกษากับทางคณะอีกครั้งครับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  023108626, 023108000 ต่อ 4862

        ผมควรดำเนินการชำระค่าเทียบโอน และ ติดต่อขอแก้ไขเป็นกาขอจบ ในวันที่เท่าไรและสิ้นสุดวันที่เท่าไร ทั้งในกรณีใช้สิทธิ์ขอสอบซํ้าซ้อนและไม่ขอใช้สิทธิ์ขอสอบซํ้าซ้อน
เนื่องจากผมเป็นนักศึกษาพรีดีกรีส่วนภูมิภาคและได้สมัครเป็นนักศึกษาส่วนภูมิภาค ภาค 1/65 แล้ว  และต้องรอผลสอบซ่อมภาค 2/64 และ s/64
   ขอบคุณครับ

เอกสารแนบNot set
ผู้ตั้งคำถามนักศึกษา
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม15 ส.ค. 2565 12:12:58
จำนวนผู้อ่าน350

คำตอบ

รายละเอียด

สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค ไม่ต้องยื่นคำร้องขอสอบซ้ำซ้อนครับ ขอเพียงลงทะเบียนกาขอจบไว้ก็ได้สิทธิ์สอบซ้ำซ้อนทันที (ยกเว้นผู้ที่เรียนระบบพรีดีกรี จะไม่มีสิทธิ์กาขอจบและสอบซ้อนซ้อน)   รายละเอียดอื่นๆแนะนำให้โทร.คุยกับเจ้าหน้าที่โดยตรงตามเบอร์ที่แจ้งไว้ครับ 

เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ15 ส.ค. 2565 20:13:04
IP Address49.237.11.15
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+