มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ทำเรื่องจบได้เทอมไหน

หมวดหมู่คำถามหลักสูตร
รายละเอียด

ตอนนี้เหลือ3เล่ม(9หน่วยกิต)รอรีเกรดในเทอม ซ่อม2/64ที่จะถึงนี้เพราะวิชาที่ลงรีเกรดในเทอม2/64ไม่ได้สอบปล่อยตกไว้ไปเน้นวิชาอื่น (ไม่ได้ลงS/64ไว้แต่ลง2/64แล้วกาขอจบไว้ วิชาที่จะรีเกรดก็มีการลงไว้แล้วใน2/64)

อยากทราบว่า
1.บางวิชาที่สอบในภาค2/64แล้วผ่านได้เกรดD สามารถรีเกรดในภาค ซ่อม2/64ได้ไหมครับ หรือต้องไปรีเกรดในภาค1/65
2.ในกรณีที่สอบผ่าน(เกรดสวย)ของซ่อม2/64แล้ว ทำเรื่องจบได้ช่วงเดือนไหนครับ

3.ในกรณีที่ลง1/65กันเผื่อไว้   แต่สอบผ่านใน ซ่อม2/64(เกรดสวย) การขอจบจะสามารถขอจบได้ทันทีที่เกรด ซ่อม2/64ออกหรือต้องไปขอจบหลังเกรด1/65ออกเพราะลง1/65ไว้ครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามบะป๊xxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม16 ก.ค. 2565 10:41:15
จำนวนผู้อ่าน2705

คำตอบ

รายละเอียด

1. ถ้าสอบผ่านในภาค 2/64 แล้ว ก็สอบซ่อมภาค 2/64 ไม่ได้ครับ ถือว่าสอบผ่านแล้ว ต้องนำไปลงทะเบียนใหม่ในภาค 1/65 เพื่อรีเกรดครับ
2. กำหนดวันที่สามารถแจ้งจบได้ ให้สอบถามทางคณะโดยตรงครับ
3. ถ้าสอบผ่านครบทุกวิชาในภาคซ่อม 2,s/64 และไม่ได้เข้าสอบในภาค 1/65 ก็แจ้งจบภาคภาค 2/64/s/64  ตามวันที่คณะกำหนดไว้คับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ17 ก.ค. 2565 12:04:03
IP Address27.55.76.243
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+