มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การเทียบโอนหน่วยกิตย้อนหลังกรณีที่สมัครโดยใช้วุฒิมัธยมปลายไปก่อนแล้วจึงปรับฐานเป็นวุฒิปริญญาตรีจากสถาบันอื่นในภายหลัง

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

สวัสดีค่ะ มีเรื่องอยากสอบถามเกี่ยวกับการเทียบโอนหน่วยกิต (กรณีทำเรื่องย้อนหลังค่ะ)
เนื่องจากตนเองได้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอื่น โดยในวุฒิการศึกษาระบุวันจบ 2 มิถุนายน 2565 แต่ทางมหาวิทยาลัยเดิมดังกล่าวดำเนินเอกสารค่อนข้างล่าช้าทำให้ต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายสมัคร ม.รามคำแหงก่อน จึงมีคำถามว่า

1.หาก ณ ตอนนี้ในระบบตรวจสอบเอกสารของเว็ปไซต์ ม.ราม ยังอยู่ถึงแค่ขั้นตอน ‘’การยืนยันการชำระเงินของธนาคาร’’ (ภายในระบบยังไม่มีการตรวจสอบเอกสารและยังไม่ได้รับรหัสนักศึกษา) จะสามารถขอเข้าไปทำเรื่องเทียบโอนย้อนหลังที่ม.ราม ใน วันจันทร์ที่ 11 ก.ค.65 ได้หรือไม่

2. หาก ณ ตอนนี้ได้ลงทะเบียนแบบใช้วุฒิการศึกษาระดับม.ปลาย และได้ลงรายวิชาที่เทียบโอนได้ไปทั้งหมด 5 ตัว จะสามารถถอนวิชาที่เทียบโอนได้ทั้ง 5 ตัวนี้ และสับเปลี่ยนเป็นวิชาอื่นทั้ง 5 ตัวนี้แทนภายในวันที่ไปทำเรื่องเทียบโอนย้อนหลังได้หรือไม่

3. เอกสารที่ต้องใช้ในวันที่เข้าไปทำเรื่องเทียบโอนย้อนหลังกรณีดังกล่าว ต้องใช้เอกสารใดบ้าง

4. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเทียบโอนย้อนหลังกรณีดังกล่าว

5. ดำเนินการได้ที่ฝ่าย/ตึก/ชั้น ใด ดังกรณีดังกล่าว

เอกสารแนบNot set
ผู้ตั้งคำถามมะลิ
e-mailtanmalisa42@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม9 ก.ค. 2565 03:13:06
จำนวนผู้อ่าน338

คำตอบ

รายละเอียด

1. ให้ติดต่อขอข้อมูลโดยตรงกับหน่วยรับสมัครอาคาร สวป. ชั้น 3 หรือทางโทรศัพท์ที่ 02-310-8615, 8623 ค่ะ

2. ทำเรื่องสับเปลี่ยนกระบวนวิชาได้ และ ทำเรื่องบอกเลิก-สับเปลี่ยนกระบวนวิชา ภาค 1/2565

ระหว่างวันที่ 5- 9 ก.ย.65 โดยดำเนินการผ่านระบบ e-service ค่ะ

3, 4, 5,  นักศึกษาที่ไม่ได้แจ้งใช้สิทธิเทียบโอนไว้ในวันสมัครประสงค์ใช้สิทธิเทียบโอนในภายหลังการสมัครให้ติดต่อที่หน่วยรับสมัคร อาคาร สวป. ชั้น 3 หลังการรับสมัครนักศึกษาใหม่ในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว 2 เดือน เอกสารที่ใช้มีสำเนาวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครและวุฒิการศึกษาที่จะนำมาเปลี่ยนใหม่ จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ,  สำเนาบัตรประประจำตัวนักศึกษา 1 ฉบับ , สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคปัจจุบัน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมค่าธรรมเนียมในการปรับฐานข้อมูลจำนวน 500 บาท

 

เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามศรัญญา
วันที่ตอบ11 ก.ค. 2565 14:35:45
IP Address10.3.20.14
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+